عصبانی پرندگان مشاهده کاربران آنلاین حاضر در سایت "فضا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   756122 86.1% with 878 votes

در این زمان جنگ بین پرندگان و خوک در فضا اتفاق می افتد. با ضربت بزمین کوبیدن ساختمان که خوک ها در سیاره همسایه آن ساخته شده است از بین بردن آنها و پیشرفت در بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی

Action Angry Birds