عصبانی پرندگان شکارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8634 71.67% with 120 votes

در مورد پرندگان 'انتقام خوک ها عصبانی هستند. آنها همچنین می خواهید یک انتقام به عقب، به طوری که آنها در زمان اسلحه و شروع به شکار برای پرندگان. آیا می توانم آنها موفق شوند؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionAnimalBirdsAngryHunter