پرندگان عصبانی شکار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   177 70.83% with 24 votes

این یک بازی جالب و اعتیاد آور برای همه است. در این بازی وظیفه شما این است به شکار پرندگان عصبانی با تیرکمان بچه گانه با مهره. هر شکار نمره خود را در هیئت مدیره نمره خود را افزایش می دهد. شما باید 5 زندگی در اینجا. پایان برساند همه سطوح و برنده بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Angry Birds