پرندگان عصبانی مبارزه در هوا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   565124 82% with 689 votes

مبارزه با دشمنان در هوا، انتخاب اقلام اضافی مانند بمب، موشک برای افزایش قدرت عکسبرداری است.

کنترل بازی:
WASD / ↑ ↓ ← → به حرکت می کند. انجمن J / Z به ساقه. انجمن K / X برای بمباران.

ActionAngry Birds