پرندگان عصبانی ضرب و شتم تمام خوک های بد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   685161 80.97% with 846 votes

در پینک پرندگان عصبانی در خطر است، خوک بد comming است. "راهنما " پرندگان عصبانی صورتی جیغ مانندی! "دان 'نگران نباش، من اینجا هستم! " در پرندگان عصبانی قرمز فقط در زمان به نظر می رسد، "من به شما محافظت می کند! ضرب و شتم تمام خوک های بد! "

کنترل بازی:
ماوس را فشار دهید پرنده خشمگین قرمز، هدف انجمن در بد خوک، انتشار
به ساقه خوک بد است.

Puzzle ShootingAngry Birds