پرندگان عصبانی حیوانات عصبانی - بیگانگان آمده در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   17254 76.11% with 226 votes

حیوانات هستند که توسط بیگانگان ربوده خسته شده و به کمک شما نیاز دارند برای جلوگیری از این کار، قرار داده و آنها را در بیگانگان برای آنها را از بین ببرد، به خاطر داشته باشید که هر حیوان دارای توانایی های مختلف.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی

Puzzle Angry BirdsAngry Animals