پرندگان خشمگین و خوک ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3828 57.58% with 66 votes

خوک وحشی در حال بدست گرفتن درآمد در پرندگان عصبانی! آنها سوار بالن تلاش به سرقت تخم مرغ پرنده مخفیانه، اما پرندگان هستند که به آسانی مورد آزار واقع شدند. آنها دوباره 'اتحاد با یکدیگر، با شروع یک جنگ شدید با خوک ...

کنترل بازی:
در پرندگان بزرگ کلیک کنید برای حفظ آن پرواز. حرکت از ماوس برای کنترل مسیر پرواز. دور نگه دارید از خوک ها و پس گرفتن تخم مرغ های پرنده. این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

EvadeBalloonsCollecting AnimalSide ScrollingBirdsAndroid AngryPigs