پرنده های عصبانی در مقابل خوک های سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   29976 79.73% with 375 votes

پرنده عصبانی فکر می کنم از روش دیگری به ضرب و شتم خوک سبز. در این زمان آنها استفاده از ابزار خاص به مبارزه!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalBirdsAngryGreen