Angry Bird Shot 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   338 80.49% with 41 votes

Phương thức hoạt động: bắn bằng cách sử dụng chuột, giữ chuột shooting.time chế độ liên tục: trong cần 60 giây, chim chết được điểm, cao hơn số điểm, cao hơn các ranking.mode của cuộc sống: không giới hạn thời gian , tổng cộng 3 cuộc sống, 1 trúng một quả bom, hoặc một con chim trốn thoát, đó là, mất một cuộc sống.

Điều khiển:

Phương thức hoạt động: bắn bằng cách sử dụng chuột, giữ chuột shooting.time chế độ liên tục: trong cần 60 giây, chim chết được điểm, cao hơn số điểm, cao hơn các ranking.mode của cuộc sống: không giới hạn thời gian , tổng cộng 3 cuộc sống, 1 trúng một quả bom, hoặc một con chim trốn thoát, đó là, mất một cuộc sống.

ShootingBirds