پرنده عصبانی شات 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   338 80.49% with 41 votes

نحوه عمل: ساقه با استفاده از ماوس، پایین نگه داشتن ماوس حالت shooting.time مداوم: در عرض 60 ثانیه مورد نیاز، کشتن پرندگان گرفتن امتیاز، نمره بالاتر، بالاتر ranking.mode زندگی: هیچ محدودیت زمانی مجموع 3 زندگی، 1 ضربه یک بمب پرنده به فرار، که شده است، از دست دادن یک زندگی

کنترل بازی:

نحوه عمل: ساقه با استفاده از ماوس، پایین نگه داشتن ماوس حالت shooting.time مداوم: در عرض 60 ثانیه مورد نیاز، کشتن پرندگان گرفتن امتیاز، نمره بالاتر، بالاتر ranking.mode زندگی: هیچ محدودیت زمانی مجموع 3 زندگی، 1 ضربه یک بمب پرنده به فرار، که شده است، از دست دادن یک زندگی

ShootingBirds