پرندگان عصبانی به دنبال همسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13228 82.5% with 160 votes

با استفاده از مغز خود را برای کمک به پرنده عصبانی پیدا کردن همسر خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Angry Bird