Angry Bird Chống lại bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4819 71.64% with 67 votes

Đây là một phiên bản mới của chim giận dữ với 10 cấp độ để chơi. Ở mọi cấp độ, những con chim sẽ trả lại theo quỹ đạo thông thường. Khi chim che bóng số, bạn có thể nhận được điểm số.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleBirdsTiming BounceAndroid AngryBouncingBall