پرنده عصبانی تندرست توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4919 72.06% with 68 votes

این یک نسخه جدید پرنده عصبانی با 10 سطح به بازی است. در هر سطح، پرنده با توجه به مدار به طور منظم گزاف گویی. وقتی پرنده را پوشش سایه شماره، شما می توانید امتیاز دریافت کنید.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBirdsTiming BounceAndroid AngryBouncingBall