بمب افکن های پرنده عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15026 85.23% with 176 votes

در این نسخه جدید، دشمنان از پرندگان عصبانی تبدیل به گربه مایو. استفاده از بمب گذار را به آنها شلیک!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

PuzzleShootingBombBirdsAngryBomber