زنبور عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

راهنما زنبور عسل عصبانی ساقه همه پزشکی زرد از روی صفحه نمایش. استفاده از رنگ های مختلف برای شانه حملات خاص و مطمئن شوید که برای از بین بردن هر یک زرد گذشته در هر یک از 20 سطح.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSkillShootCannonAngry