Tức giận Táo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   46 40% with 10 votes

Bay táo giận sâu khiến anh chị em của họ thối.

Điều khiển:

Nhấp vào táo tức giận và kéo chuột trở lại, mục tiêu và phát hành.

ShootingActionFruitAngryApples