سیب های عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   46 40% with 10 votes

پرواز سیب عصبانی است در کرم ها ساخته شده است که برادران و خواهران خود فاسد.

کنترل بازی:

با کلیک بر روی سیب عصبانی و کشیدن ماوس، هدف و انتشار.

ShootingActionFruitAngryApples