حیوانات عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

بیگانگان مزاحم چمن حیوانات را مورد تاخت و تاز کرده اند. استفاده از جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود خود را برای راه اندازی حیوانات به منظور گرفتن از بیگانگان در این بازی سرگرم کننده است.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به جلو و جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود خود را برای راه اندازی حیوان

Skill Logic PuzzleAngryAnimals