Angelina Jolie Makeover Celebrity เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   182 90% with 20 votes

เรียกว่าคุณ Angelina วันอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในร้านของคุณ เมื่อเธอมาถึงให้แน่ใจว่าคุณดึงออกระฆังและนกหวีดเพื่อให้ดูของเธอในฐานะที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ... รู้ว่าเธออาจทำให้คุณศิลปินโฉมของเธอส่วนบุคคลที่

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

MakeoverCoolCelebrityFashionGirlEasyStyleCelebGirlyMakeoverMakeAngelinaJolie