Android trận đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Android trận đấu là một niềm vui cặp thẻ game. phù hợp các cặp hình ảnh với nhau trong số tiền ít nhất của dự đoán có thể đạt được điểm cao nhất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory Android