بازی آندروید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

آندروید بازی سرگرم کننده زوج کارت های بازی است. مطابقت کردن جفت عکس با هم در حداقل مقدار حدس بزند ممکن است برای به دست آوردن نمره بالا است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android