אנדרו קפיצות גיבור משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

להקפיץ את הפלטפורמה ולא לא תיפול!

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם בלבד.

KidsPlatformsJumping