Anaksha - Nữ sát thủ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Một trò chơi bắn tỉa cũng được thực hiện với một số chi tiết và đoạn cắt cảnh tốt. Não bộ đi splat!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ActionSniperFirst Person ShooterAnakshaFemaleAssassin