دختر سرخپوستان آمریکا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مجموعه ای متفاوت از لباس و سبک برای این دختر دوست داشتنی هند را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsAmericanIndian