آمبولانس راننده کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   9837 72.59% with 135 votes

درایو به همان سرعتی که ممکن است برای بیماران محل و انتقال او به بیمارستان با دقت، تلاش به او آسیب و حتی بیشتر است. دریافت پرداخت بیمه برای هر بیمار با موفقیت منتقل و ارتقاء ون آمبولانس خود را هنگامی که شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی و شیب وسیله نقلیه خود و نوار فضا برای ترمز دستی.

DrivingPurchase Equipment UpgradesTruckRescue AmbulanceDriver