آماتور جراح 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

یاد بگیرید چگونه به انجام عمل جراحی موثر از خانه خود را با هر روز دارایی ها و اشیاء

کنترل بازی:
در بازی

PuzzleSurgeryOperation