משאית Alp משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

התאמה אישית של המשאית שלך ואת החלקים השולטים כיצד הוא נוהג כפי שאתה תנסה לסיים את הקורסים.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingObstacleTruck