Alladin Tình yêu Hôn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Thần, Abu, và Jaffar không muốn cho phép Aladdin và hoa nhài hôn nhau, nhưng những người yêu thích muốn ăn cắp một nụ hôn mà không biết của họ. Giúp họ làm như vậy và kiếm được điểm số.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

LoveAndroid KissingAlladin