Alladin عشق بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

جن، ابو جعفر و نمی خواهید اجازه می دهد تا علاءالدین و یاسمن بوسیدن یکدیگر، اما دوستداران می خواهید به سرقت یک بوسه بدون دانستن خود. راهنما آنها را به انجام این کار و کسب نمره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

LoveAndroid KissingAlladin