כל מה שחשוב משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

חברי גליל של פרינגלס המשפחה סביב הרמה כמו שאתה תופס את מפתחות, חפצים לדחוף,

בקרות משחק:
השתמש במקשי WASD או חצים כדי לעבור.

ChessPlatformsObstacleDefaultThatMatters