Người ngoài hành tinh 3 trận đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Cố gắng để cứu lấy hành tinh của chúng tôi từ người ngoài hành tinh bằng cách kết hợp 3 hoặc nhiều hơn các mặt hàng giống nhau trong một hướng đi ngang hoặc thẳng đứng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AlienMatching Android DefaultAliens