بیگانگان مسابقه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سعی کنید برای نجات سیاره زمین ما را از بیگانگان مطابقت 3 یا بیشتر از اقلام یکسان در یک جهت افقی یا عمودی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AlienMatching Android DefaultAliens