Người ngoài hành tinh Trong The Garden Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Giúp đỡ người ngoài hành tinh chiếm trái đất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingDefenseShoot 'em UpFlyingPurchase Equipment UpgradesDefendAlienAliensGarden