Người ngoài hành tinh trong một hộp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Nhận người nước ngoài vào hộp để anh có thể bay về nhà!
Hủy bỏ các đối tượng và thu dọn những người nước ngoài rất ít và gửi anh ta về nhà trong hộp con tàu của mình

Điều khiển:

Sử dụng chuột để loại bỏ các đối tượng.

PuzzleAlienAliens