Người nước ngoài trộm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Người ngoài hành tinh cuối cùng đã phát hiện ra trái đất, và thông qua tất cả các âm mưu của họ, họ 'đã quyết định để thu thập càng nhiều thông tin nhất có thể! Giúp đỡ người ngoài hành tinh bắt cóc mẫu khác nhau cho nghiên cứu của họ!

Điều khiển:
di chuyển xung quanh - Sử dụng mũi tên / W, A, S, D phím hoặc chuột
Hãy chọn một mẫu -. nút chuột trái phím dài hoặc

Puzzle AlienThief