Shots người ngoài hành tinh 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Phát hiện ra tất cả những người nước ngoài dễ thương nhỏ, những người đang đặt ra trên bầu trời và có một snap của họ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAlienAndroid Shots