عکس های بیگانه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

نقطه ای از همه کوچک ناز بیگانگان، که نما در آسمان و نگاهی به ضربه محکم و ناگهانی از آنها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAlienAndroid Shots