Người nước ngoài hành tinh thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

phi hành gia đã hạ cánh trên một hành tinh xa lạ và anh là trên nhiệm vụ thu thập các mẫu từ hành tinh.
giúp phi hành thu thập các mẫu và nhận được đến cơ sở một cách an toàn. Sử dụng sức mạnh súng xe tải để đánh bại tất cả các
quái vật và sử dụng lá chắn để bảo vệ khỏi sự tấn công sao băng.

Điều khiển:

sử dụng WASD hoặc mũi tên để lái xe tải không gian. Sử dụng chuột để nhắm và bắn

ShootingActionPurchase Equipment UpgradesAlien