Người ngoài hành tinh quốc phòng chính thức V3.5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Chúa tể của Kamine Planet sử dụng cổ xưa của mình

Điều khiển:
Chuột hoặc Q, E để thay đổi bảng đào tạo. 1,2,3,4 hoặc chuột để tạo quân đội. W, A, S, D hoặc chuột để di chuyển bản đồ.

PuzzleFightingStrategyDefensePurchase Equipment UpgradesAlienOfficialV3-5