Người nước ngoài Thủ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Xây dựng cấu trúc của bạn để xây dựng các đơn vị tấn công của đối phương. Tiếp tục khai thác sẽ kiếm tiền.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingStrategyActionAlienCraft