Người ngoài hành tinh Bob Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thay đổi trọng lực để di chuyển nhân vật

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAlienBalanceAndroid