Nhóm tấn công người nước ngoài Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   222 91.67% with 24 votes

Tham gia với phần còn lại của nhóm của bạn để tiêu diệt lực lượng người ngoài hành tinh đã tấn công trái đất! Cá nhân hoá nhân vật của bạn và nâng cấp hàng loạt vũ khí của bạn với tiện ích bao gồm Laser Sight, và một lá chắn.

Điều khiển:

A / D - Di chuyển.
W / S = Jump / Crouch.
R = lại.
Q = vũ khí thay đổi.
Chuột -Aim/Shoot.

ActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesPlatformsKillingAlienGuns