Tấn công người nước ngoài Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ cơ sở của bạn từ tấn công người nước ngoài. Đám sinh vật ngoài hành tinh đang cố gắng để thổi lên các tòa nhà của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ cho hy vọng sống cho nhân loại bằng cách tiêu diệt tất cả, trước khi họ có được một cơ hội để làm như vậy với bạn. Vào đầu mỗi làn sóng bạn sẽ được hiển thị mà cuộc xâm lược của kẻ thù đến từ, vì vậy hãy chắc chắn để sử dụng vài giây để sắp xếp lại quân đội của bạn và đưa ra một chiến lược. Hãy chỉ huy của binh sĩ nhỏ của bạn và quyết định nơi họ sẽ bắn.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

FightingShootingActionDefenseDefendAlien