آلیس در سرزمین عجایب - اشیاء مخفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5123 68.92% with 74 votes

پیدا کردن اشیاء نمایش داده شده در زیر، که در تصویر پنهان شده است. پیدا کردن آنها را در مدت زمان کوتاه به نمره بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FantasyAndroid Hidden ObjectsDefaultAliceWonderland