Alexander - Dawn Of An Empire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Giữ cho đối phương đạt đến bên bạn khi bạn gửi quân bình đẳng mạnh mẽ trên con đường cùng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.
1-3 để lựa chọn một người lính.

ArmyFightingStrategyAdventureActionAlexanderDawnEmpire