الکسا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

الکسا اشتیاق زیادی برای قایق، از آنجا که پدر او در زمان ماهیگیری خود را زمانی که او کوچک بود. برای او، هر مناسبت خوب برای گرفتن یک سفر در دریاچه است. شما باید برای کمک به او را پیدا کنید لباس راحت برای لحظات خود را از تفریح ​​و سرگرمی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpAlexa