الکسا Davalos لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازیگر آمریکایی است. او ستاره دار در چند فیلم هالیوود در اواخر 2000S، از جمله جشن عشق، غبار و نافرمانی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsAlexaDavalos