مبادله کیمیاگری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما باید بطری رنگ به آنها و امتیاز بین بردن چین.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultAlchemySwap