Alchemist Di chuyển Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Áp dụng kỹ năng giả kim thuật của bạn để mở khóa những bí mật của triết học 's đá!
Thực hiện theo các công thức ở phía bên trái của màn hình để tạo ra các thành phần của triết học' s Stone. Nhấp vào một thành phần của hội đồng quản trị, sau đó nhấp vào không gian bạn muốn di chuyển nó đến. Khi tất cả các thành phần được liệt kê được đặt trong một hàng, họ sẽ kết hợp để tạo thành một loại thuốc. Tạo ra số lượng bình thuốc dưới đây mỗi lọ để hoàn thành cấp.


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAlchemistScroll