اسرار کیمیاگری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

شیب به فضای کیمیاگری! یادگیری مناسک جادویی، شاهد اعمال آیینی، به قدرت الهی از طریق جادوها اعمال می شود. همه این به شما را در ایجاد مخفی کمک خواهد کرد. در گروه سه بار یا بیشتر از سنگهای همان رنگ کلیک کنید تا آنها را پاک و با تصویب تمام سطوح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Matching Android DefaultAlchemicalMysteries